પૂરું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂરું પડવું

  • 1

    પહોંચી વળવું; માથાના હોવું.

  • 2

    પૂરતું થવું; જોઈતું મળવું.