પ્લેગ ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્લેગ ચાલવો

  • 1

    એ રોગ ચારે બાજુ શરૂ થવો.