પ્લેગ ફાટી નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્લેગ ફાટી નીકળવો

  • 1

    એ રોગ ચારે બાજુ શરૂ થવો.