ગુજરાતી

માં પલાકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પલાકું1પલાંકું2

પલાકું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    આંકના પાડાનો પ્રશ્ન.

ગુજરાતી

માં પલાકુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પલાકું1પલાંકું2

પલાંકું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પલાખું; આંકના પાડાનો પ્રશ્ન.