ગુજરાતી

માં પલાખુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પલાખું1પલાંખું2

પલાખું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    આંકના પાડાનો પ્રશ્ન.

ગુજરાતી

માં પલાખુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પલાખું1પલાંખું2

પલાંખું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પલાકું; આંકના પાડાનો પ્રશ્ન.