પલાંઠી વાળીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પલાંઠી વાળીને બેસવું

  • 1

    પગ પર પગ ચઢાવીને નિરાંતે કે દૃઢ આસન લગાવીને, કે વધુ જગા રોકાય તેમ બેસવું.