પેલે જન્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેલે જન્મ

  • 1

    આવતે અવતાર.

  • 2

    કદી નહીં.