પશ્ચાત્તપ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પશ્ચાત્તપ્ત

વિશેષણ

  • 1

    પશ્ચાત્તાપ કરતું.