પેશવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેશવા

પુંલિંગ

 • 1

  પેશ્વા; આગેવાન.

 • 2

  સતારાના મરાઠા રાજાઓનું વંશપરંપરાગત પ્રધાનવટું ધરાવનાર બ્રાહ્મણ.

 • 3

  મુખ્ય પ્રધાન.

મૂળ

फा.

પેશ્વા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેશ્વા

પુંલિંગ

 • 1

  પેશવા; આગેવાન.

 • 2

  સતારાના મરાઠા રાજાઓનું વંશપરંપરાગત પ્રધાનવટું ધરાવનાર બ્રાહ્મણ.

 • 3

  મુખ્ય પ્રધાન.

મૂળ

फा.