ગુજરાતી

માં પેશવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેશવા1પેશ્વા2

પેશવા1

પુંલિંગ

 • 1

  પેશ્વા; આગેવાન.

 • 2

  સતારાના મરાઠા રાજાઓનું વંશપરંપરાગત પ્રધાનવટું ધરાવનાર બ્રાહ્મણ.

 • 3

  મુખ્ય પ્રધાન.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં પેશવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેશવા1પેશ્વા2

પેશ્વા2

પુંલિંગ

 • 1

  પેશવા; આગેવાન.

 • 2

  સતારાના મરાઠા રાજાઓનું વંશપરંપરાગત પ્રધાનવટું ધરાવનાર બ્રાહ્મણ.

 • 3

  મુખ્ય પ્રધાન.

મૂળ

फा.