ગુજરાતી

માં પેશવાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેશવાઈ1પેશ્વાઈ2

પેશવાઈ1

વિશેષણ

 • 1

  પેશવાને લગતું.

ગુજરાતી

માં પેશવાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પેશવાઈ1પેશ્વાઈ2

પેશ્વાઈ2

વિશેષણ

 • 1

  પેશવાઈ; પેશવાને લગતું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પેશવાઓનું પ્રધાનવટું-અમલ.

 • 2

  પેશવાઓનો રાજ્યકાળ કે તેમનું સામ્રાજ્ય.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પેશવાઓનું પ્રધાનવટું-અમલ.

 • 2

  પેશવાઓનો રાજ્યકાળ કે તેમનું સામ્રાજ્ય.

મૂળ

फा.