પુષ્ટિ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુષ્ટિ આપવી

  • 1

    ટેકો આપવો.