પૈસા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ખાવા

  • 1

    લાંચ લેવી.

  • 2

    વિશ્વાસઘાત કરી પારકાના પૈસા ઓળવવા.