પૈસા ખોટા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ખોટા કરવા

  • 1

    દેવું કે લેણું ન ચૂકવવું.