પૈસા ખોટા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ખોટા થવા

  • 1

    ધીરેલું નાણું ન મળવું-ડૂલ થવું.