પૈસા ચાંપવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા ચાંપવા

  • 1

    લાંચ આપવી.