પૈસા બગાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૈસા બગાડવા

  • 1

    પૈસાનું નકામું ખર્ચ કરવું.