પહેલ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પહેલ કરવી

  • 1

    આગેવાની કરવી; પહેલું થવું; પહેલું કામ કરીને દાખલો બેસાડવો.