પાકું લખાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાકું લખાણ

  • 1

    છેવટનું કાયદેસર લખાણ.