પાંખમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંખમાં લેવું

  • 1

    પાંખમાં ઘાલવું.