પાખાડા પઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાખાડા પઢવા

  • 1

    બૂમબરાડા પાડવા.