પાંખો કાપી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંખો કાપી નાખવી

  • 1

    અસહાય બનાવી દેવું.