પાઘડી ઉછાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી ઉછાળવી

  • 1

    જાહેરમાં ફજેત કરવું.