પાઘડી નીચી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઘડી નીચી કરવી

  • 1

    બદનામ કરવું.

  • 2

    કાલાવાલા કરવા.