પાંચે આંગળીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંચે આંગળીએ

  • 1

    બધી રીતે, પૂરી ભક્તિથી (દેવ પૂજવા).