પાછલો પહોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછલો પહોર

  • 1

    સાંજ.