પાછું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછું કાઢવું

  • 1

    ન લેવું; અસ્વીકાર કરવો.

  • 2

    ન પેસવા દેવું.