પાંજરામાં બોલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંજરામાં બોલાવવું

  • 1

    કોર્ટમાં કાયદેસર તપાસ માટે બોલાવવું.