પાટલા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલા ભરવા

  • 1

    પાટલા વડે વિદ્યાર્થીને કરાતી શિક્ષા.