પાટલો ફરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલો ફરવો

  • 1

    કામ થવું-પાર પડવું.

  • 2

    ચલણ હોવું.