પાટો બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો બેસવો

  • 1

    પાટો ગોઠવો.