પાડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડા જેવું

  • 1

    જાડું, મજબૂત, ઓછી અક્ક્લનું.