ગુજરાતી

માં પાડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડો1પાડો2પાડો3પાડો4

પાડો1

પુંલિંગ

 • 1

  સુરતી ધારો; રૂઢિ; સંપ્રદાય.

 • 2

  આંકનો ગડિયો.

ગુજરાતી

માં પાડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડો1પાડો2પાડો3પાડો4

પાડો2

પુંલિંગ

 • 1

  તાંબા વગેરે હલકી ધાતુનો ભેગ (સોનામાં).

ગુજરાતી

માં પાડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડો1પાડો2પાડો3પાડો4

પાડો3

પુંલિંગ

 • 1

  મહોલ્લો.

ગુજરાતી

માં પાડોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડો1પાડો2પાડો3પાડો4

પાડો4

પુંલિંગ

 • 1

  ભેંસનું નરબચ્ચું કે તેનો નર.

મૂળ

दे. पड्डय