પાડ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડ રાખવો

  • 1

    ઉપકારના બોજાનું સ્મરણ રાખવું.