પાણીએ મગ ચડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીએ મગ ચડવા

  • 1

    સધાવું; સફળ થવું; પાર પડવું.