પાણીમાં ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીમાં ઉતારવું

  • 1

    જોખમમાં નાખવું.

  • 2

    અહેશાન તળે દબાવવું.