પાણીમાં બોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીમાં બોળવું

  • 1

    વણસાડવું; ધૂળ મેળવવું.