પાણી છાંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી છાંટવું

  • 1

    ઠંડું પાડવું; શાંત પાડવું.

  • 2

    મંતરેલું પાણી છાંટી જાદુઈ અસર ઉપજાવવી.