પાણી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી જવું

  • 1

    પાણી ભરવા જળાશયે જવું.

  • 2

    આબરૂ જવી; વટ જવો.