પાણી ઠરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ઠરવું

  • 1

    પાણી ઠંડું થવું.

  • 2

    પાણીમાંનો કચરો નીચે બેસી જવો.