પાણી પચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી પચવું

  • 1

    પાણી વહી ન જતાં જમીનમાં સમાવું.

  • 2

    જુસ્સો નરમ પડવો.