પાણી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી પડવું

  • 1

    વરસાદ થવો.

  • 2

    મહેનત પડવી.