પાણી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી લેવું

  • 1

    આબરૂ લેવી.

  • 2

    નીમ લેવો; પ્રતિજ્ઞા કરવી.