પાણી વલોવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી વલોવવાં

  • 1

    ફોગટ ફાંફાં મારવાં.