પાદશાહજાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાદશાહજાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાદશાહની કુંવરી.