પાનગુલાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનગુલાબ

  • 1

    સત્કાર સમારંભમાં પાનબીડું તથા ગુલાબ-ફૂલ વગેરે આપવાં.