પાનડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનાં કુમળાં કુમળાં પાંદડાં.

  • 2

    પાંદડાંની નાની નાની કકડીઓ.

  • 3

    સ્ત્રીઓનું કાનનું એક ઘરેણું.