ગુજરાતી

માં પાનપટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાનપટી1પાનપેટી2

પાનપટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાનનું બીડું; તાંબૂલ.

ગુજરાતી

માં પાનપટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાનપટી1પાનપેટી2

પાનપેટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાવાનાં પાન તથા તેનો સામાન મૂકવાનું પાત્ર.