પાનપટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનપટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાનનું બીડું; તાંબૂલ.

પાનપેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનપેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખાવાનાં પાન તથા તેનો સામાન મૂકવાનું પાત્ર.