પાનસોપારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનસોપારી

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાન તથા સોપારી; મુખવાસ.

  • 2

    લાક્ષણિક સિપાઈ સપરાંને નાની બક્ષિસ.

  • 3

    કોઈના માનમાં કરાતો સમારંભ.