પાનો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનો ચડવો

  • 1

    છાતીમાં ધાવણ ભરાવું.

  • 2

    ધવરાવવાની ઇચ્છા થવી; વહાલ આવવું.