પાપનો ઘડો ફૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપનો ઘડો ફૂટવો

  • 1

    પાપ ઉઘાડું પડવું.